Hanneke Eggels - de dichter


Agenda & nieuws -

November: in samenwerking met Margreet den Buurman herdenking vriendschap Menno ter Braak en Thomas Mann - presentatie 'Thomas en Heinrich Mann, 100 jaar Betrachtungen eines Unpolitischen'


Nieuwsbrief februari 2018

Mondiale literaire canon voor googelende pubers

Jongeren lezen schrikbarend veel minder literatuur (SCP-2018). Toch doen leraren Nederlands hun best. Er gaat veel geld om in wat leesbevordering genoemd wordt. Maar pubers staan nu googelend midden in de wereld en daar lezen zij over op hun I-phone. Door lezen van literatuur uit een boek leerde ik op het AlberdingkThijmCollege, Hilversum mijn talen: Engels, Frans, Duits, Spaans en Latijn in dialoog met de verplichte lijst van twaalf (12)boeken op mijn eindexamen. Door mondiale literatuur stap je de wereld in. Nederlandse cultuurdragers die meelopen in het internationale parcours vind ik Erasmus, Spinoza, Busken Huet, Multatuli, Ter Braak en Mulisch, de levenden niet te nagesproken... Geen vrouw. Maar zij komt eraan. Dit zijn onze vaste sterren. Een vaste ster namelijk, de derde soort van Schopenhauer, is een schrijver die onveranderlijk is; hij staat vast in het firmament en heeft licht uit zichzelf. De invloed van vaste sterren is in de ene tijd net zo groot als in de andere, omdat hun aanblik niet verandert wanneer ons standpunt verandert. Zij behoren niet, zoals de meteoren en dwaalsterren, tot maar 1 sterrenstelsel, maar tot het universum. Maar juist omdat zij zo hoog staan, heeft hun licht meestal jaren nodig voor het de aardbewoners bereikt.

Daarover filosofeerde ik -twaalf jaar geleden - in dat opiniestuk van 16 oktober 2006 in NRC Handelsblad. Vlak voor de presentatie van de Nederlandse literaire canon!

Was dat te vroeg? Of te laat?

Door de huidige botsingen der beschavingen (Trump, China, Europa, fundamentalisten van alle slag) leven wij in een chaotische maar innovatieve en creatieve tijd. Het nieuwe komt voort uit de creolisering die daar het resultaat van is. Voor een wetenschapper met verbeeldingskracht die over de toekomst van haar vak filosofeert ligt er een uitdagende opgave. Na mijn krantenstuk Mondiale literaire canon voor googelende pubers werd ik gevraagd een inleiding te houden voor vakgenoten. Ik deed voorspellingen over de toekomst van de neerlandistiek in mijn lezing op het lustrumcongres aan Universiteit Utrecht op 6 oktober 2007. Gepubliceerd in: VakTaal, tijdschrift van de landelijke vereniging van neerlandici. Jrg. 20, nr. 3/4 p.8-10.

Het was een oproep tot gedaanteverwisseling.


(Leonardo da Vinci: Bestiarium. De slang: “als zij zich wil vernieuwen, werpt zij haar oude huid af te beginnen bij haar kop. Zij vervelt in een dag en een nacht.”P. 51)

De dichter werd even een god in het diepst van haar gedachten die in de gedaante van de slang aan het eind van haar werkdag ging liggen onder de boom der kennis. Zouden we de moed hebben om onszelf op te heffen en in een metamorfose onze huid af te leggen? Want het is een paradox: Zodra de cultuurspreiding van de avant-garde slaagt, faalt ze. Het volmaakte moet telkens weer bevochten worden en wie zich nooit heeft ingespannen om zo’n opgave te volbrengen, die heeft iets gemist. Die is platzak.

Nice. grensoverschrijdend en verbindend

Hanneke Eggels laat opnieuw zien - nu in haar negende bundel het tweetalige 'Nice'- hoe poëzie een wereldwijde taal biedt om grote en kleine thema’s aan de kaak te stellen. Hanneke Eggels is een Nederlandse dichter wier werk zich sterk focust op sociale thema’s gerelateerd aan politiek, mensenrechten en vrede. Ze benadrukt daarmee de altijd belangrijke rol van poëzie in de politiek – net als vredesactivisten en bijvoorbeeld ook zanger/tekstschrijver Bob Dylan, Nobelprijslaureaat voor Literatuur in 2016, die de kracht van poëtische taal inzetten als een effectief wapen om hun ideeën van vrijheid aan een wereldpubliek over te brengen.

In 'Nice' staan zeven gedichten van Hanneke Eggels die Het Vredespaleis Den Haag publiceerde samen met het artikel 'The power of poetry', een gesprek over poëzie en politiek.

“Knap om een politieke actualiteit in een poetisch beeld te vatten.” Professor Abram de Swaan over de poetica van Hanneke Eggels.


Nic. apocalyptic and aligning

Hanneke Eggels shows again - now in her ninth volume of poetry, the bilingual 'Nice' – how poetry offers a world wide language to denounce great and small themes. Hanneke Eggels is a Dutch poet, whose work strongly focuses on social issues related to politics, human rights and peace. She recognizes the strong link between poetry and politics, since many peace activists – and for instance singer/songwriter Bob Dylan, Nobelprize laureate for Literature in 2016 - have used poetry as an effective means to communicate their ideas to a worldwide audience.

'Nice' contains seven poems of Hanneke Eggels published by The Peace Palace in The Hague, together with the article “The power of poetry”, a conversation on poetry and politics.

“A clever skill to catch a political topic in a poetic image” Professor Abram de Swaan on the poetics of Hanneke Eggels
(cf. Hanneke Eggels: NICE, Gedichten/Poetry. Cour de Culture 2017)

bij de foto rechts in het Vredespaleis

lokatie: in de hall naast Bertha von Suttners borstbeeld tijdens een colloquium over deze eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de Vrede op 17 juni 2016 aldaar. Mijn gedicht 'Bertha's Bell in GMT' stond in de nieuwsbrief van de bibliotheek van het Vredespaleis en ging uit naar ruim 3500 leden wereldwijd. Daarin wordt stilgestaan bij de speciale band tussen poëzie, internationale vrede en internationaal recht. Lees hier:
Nieuwsbrief van juni van Peace Palace Library

Vijf dichtbundels Hanneke Eggels zijn opgenomen in prestigieuze Peace Palace Library
Het Vredespaleis heeft een vermaarde bibliotheek die wereldwijd bekend staat om haar vooraanstaande collectie op het gebied van internationaal recht en vrede. Men besteedde daar uitgebreid aandacht aan mijn werk met een interview en de publicatie van zeven van mijn gedichten op haar website en een filmopname van mijn gedicht 'Charta'. De Bibliotheek van het Vredespaleis heeft een apart trefwoord voor poëzie, waar in totaal 57 boeken en artikelen onder vallen, variërend van de gedichten van Hugo Grotius (Hugo de Groot) tot het werk van de Radovan Karadzic.

en nu ook werk van mij.

essay over Nobelprijzen Literatuur - Nederlandse literatuur is veel te braaf

tekstover de auteur

Hanneke Eggels (*Amsterdam, 1946) kreeg haar opleiding aan het Alberdingk Thijm College in Hilversum en de Universiteit van Leiden. Zij volgde als Post-Master de cursus Creatief Schrijven Zelf schrijver worden door Gerard Reve aan de Universiteit Leiden. Zij was docent / gecommitteerde aan het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en stampte cursussen Moderne Nederlandse Letterkunde en Nobelprijswinnaars voor Literatuur in openbare bibliotheken uit de grond, ook als docente. Zij heeft een naam opgebouwd als essayist in opinietijdschriften en de landelijke krant NRC Handelsblad. Studenten neerlandistiek vertaalden haar bundel 'Een vrije huid' over mensenrechten in een internationale experimentele online poëzieworkshop aan de universiteiten van Cordoba (Argentinië) en Belgrado (Servië).

Hanneke Eggels heeft twee zonen en vijf kleinkinderen.

Hanneke Eggels (*Amsterdam, 1946) was educated at Alberdingk Thijm College in Hilversum and Leiden University. She became a poet herself when she attended the Creative Writing Post Master’s Course Becoming a Writer Yourself by Gerard Reve at Leiden University. She was a lecturer and external examiner at the 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in The Hague and created courses in Modern Dutch Literature and Nobel Prize Laureates for Literature in public libraries in the Netherlands and also taught them. She has made a name for herself as an essayist, contributing to literary magazines and the Dutch national newspaper NRC Handelsblad. In 2016 Dutch language students have been translating a volume of her poetry at the Universities of Cordoba (Argentinia) and Belgrado (Servia) in an international experimental online poetry workshop.

Hanneke Eggels has two sons and five grand children.
(cf. Hanneke Eggels: Nice', Gedichten/Poetry. Cour de Culture 2017)


internationale orientatie
Argentinie, Universiteit van Cordoba - online literair vertaalteam o.l.v. docent Nicolas Cordoso Vissio (2e van rechts) heeft in het studiejaar 2015-2016 mijn de gedichtenbundel 'Een vrije huid' over mensenrechten in het Spaans vertaald. Ook de afdeling Neerlandistiek aan de universiteit van Belgrado publiceerde in het Servische literaire tijdschrift 'Paukenslag' enkele gedichten uit 'Een vrije huid' in het Servisch. Lees hierover een verslag in mijn blog op de site van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


worldwidereading freedom for Liu Xiaobo in Nederland

ik was door het Vredespaleis uitgeroepen tot Peace Poet en organiseerde worldwidereading in 2011, 2012 en 2014 in Nederland. Dan droeg ik in Museum van Bommel van Dam in Venlo teksten en gedichten voor van de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo, samen met mijn gedichten over mensenrechten uit de bundels 'Een vrije huid' en 'Charta' die in het museum in het Duits waren geexposeerd. Als PEN-lid draag ik humanistische ideëen uit en ben politiek geëngageerd als een politica zonder partij.


internationaal, prikkelend, innovatief, geleerd

'Mir'- de Russische vertaling van mijn gedichten - werd als ministerieel relatiegeschenk in Moskou en Sint Petersburg tijdens de Days of Dutch Culture in 2003 lovend ontvangen, als zijnde van een eerste levende Nederlandse dichter van wie een bundel in het Russisch werd gepubliceerd. MIR is opgedragen aan maestro Mstislav Rostropovitsj die ik persoonlijk heb gekend.

de Curaçaosche gedichtencyclus 'Bon Bini wordt in de ABC-landen gunstig ontvangen. In 'International PEN magazine' - Context Latin America and the Caraibean' - Vol. 58, nr. 2 (Autumn/Winter 2008) staat een van mijn gedichten - 'Korsou' - in het Spaans.
www.diegopuls.com.ar)

in Canada zond Radio CKCU van de Carleton University 'Literatures in Europe Today' (Episode 10) mijn gedicht 'On the making of a child' uit in een programma met verder twee gedichten van Nobelprijswinnaars C. Milosz en Derek Wallcot, hier te beluisteren als podcast.

in Duitsland exposeerde het Euregiohuis Rijn-Maas-Noord onder het thema Mensenrechten mijn vertaalde gedichten in Moenchengladbach (D) tijdens een cultureel-educatieve tentoonstelling in samenwerking met VWO-scholieren uit Moenchengladbach. Daarvan is een tweetalige bundel verschenen onder de titel 'Charta'. (www.euregio-rmn.eu)


mijn poëzie in diverse talen gepubliceerd

klik op het logo van de auteursuitgeverij COUR DE CULTURE op de volgende pagina
voor het bestellen van de bundels