Hanneke Eggels - de dichter

Cour de Culture publiceert mijn poëzie in diverse talen

Voor bestellen klik op het logo van de auteursuitgeverij COUR DE CULTURE op de volgende pagina.

Mijn Blog voor de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek - juni 2017

Engels in Nice… Bijdrage aan het actuele debat


Waarom schreef ik mijn bundel ‘Nice’ in het Engels en Nederlands?

“Vormt het Engels een bedreiging voor het Nederlands? De Minister van OCW laat nu onderzoek doen aan de universiteiten. Gek, maar dat vroeg ik mij helemaal niet af toen ik in 2012 besloot in het Engels en het Nederlands te dichten. Beschouwen we taal als middel tot communicatie, als instrument van wat je wilt meedelen aan je toehoorder, lezer, kijker en niet zozeer als instrument om je van juist van hem/haar te onderscheiden, als segregatie , dan wil je graag in dialoog met je lezer dat je gedichten zelfs in alle talen vertaald worden. Mijn werk was immers ook al gepubliceerd in het Russisch, Perzisch, Italiaans en Duits (foto omslag Charta en laatste pagina)?

“Mag ik je gedichten vertalen, je hebt een Russische ziel (MIR 2003, Irina Nazarova), ‘Your poetry reminded me of the fresh air and the magic of the islands, that delightful combination of Dutch and Caribean roots’ (Bon Bini 2004, Jorge Franco) ‘In jouw poëzie trof ik de problematiek van de Iranese vluchteling’ (Ketabeshear.com, 1991, Khoushyar Parsi). Maar je spreekt geen Russisch, Spaans noch Perzisch. *)

Alleen is de stap naar zelf vertalen van je gedichten uit je moedertaal -het Nederlands - in het Engels natuurlijk wel een waagstuk. Nog minder voor de hand ligt het experiment om direct in het Engels te dichten en dan ook nog alles zelf tweetalig uit te geven. Vanwaar die overmoed? Allereerst vanwege bovenstaande taalfilosofische opvatting over communicatie. Een eind kom je dan met de zekerheid dat je als vertaler een poging kunt wagen tot een veelomvattende interpretatie in de vreemde taal als de metaforen in de oorspronkelijke taal daarom vragen, gecombineerd met een gezond wantrouwen tegen de ‘sluitende interpretatie’. Een goede vertaler moet bereid zijn om naar zijn auteur te luisteren en niet haar gedichten gaan verbeteren. Wat is er spannender dan zelf ook de auteur te zijn die je gaat vertalen en verbeteren? Daar komt bij: ik ben ’behept’ met letterkundige bagage: een gedegen Alfa opleiding (MMS) met leeslijsten in zes talen (Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Latijn) en kunstgeschiedenis, lezen, vertalen en converseren. Mijn toelatingsexamen tot een wetenschappelijke opleiding met het Colloquium Doctum aan de Universiteit Leiden waarvoor ik onder andere over twintig in het Engels gelezen boeken uit de Angelsaksische literatuurhistorie in die taal een uur lang mondeling examen moest afleggen. Ik herinner me nog de interesse van de wetenschappelijk medewerkster in mijn kennelijk ‘ onorthodoxe’ interpretatie van Jane Austens; Pride and Prejudice.

Bij de Manuscripta in 2012 informeerde de conservator van het Vredespaleis naar CHARTA, de tweetalige (Ne.-Duitse.) E-pub van mijn gedichten over mensenrechten. Een week later vroeg het Vredespaleis om een interview over mijn werk voor haar internationale website www.peacepalacelibrary.nl “The power of poetry’ en om nieuwe Engelse gedichten over mensenrechten tijdens haar Centenary om als Peace Poet regelmatig op haar internationale website te publiceren . Ik werd als politica zonder partij in de gelegenheid gesteld nu de internationale kracht van poezie en macht van het woord als middel tot communicatie van een internationale vredesgedachte zelf te illustreren.
Maximale zeggingskracht in zo min mogelijk woorden voor een groot internationaal publiek. In welke taal dan ook. Daarom schreef ik mijn eigen gedichten over mensenrechten direct in het Engels. Op 1e kerstdag lazen 3500 internationale rechtsgeleerden mijn eerste Engelse gedicht Curiosity. Op 1e paasdag stond een uur voor de toespraak van de paus mijn Engelse gedicht Masseurs of peace online op www.peacepalacelibrary.nl In 2016 was de herdenking van de geboortedag van eerste vrouwelijke Nobelprijswinnaar voor de Vrede Bertha von Suttner voor conservator van de bibliotheek Candice Alihusain, die in het Vredespaleis een internationaal symposium over Von Suttner organiseerde, aanleiding om mijn gedicht Bertha’s bell in GMT op de internationale site te publiceren. Tegelijkertijd werkte ik voor een internationaal forum aan nieuwe gedichten in het Nederlands en Engels over andere politieke en actuele gebeurtenissen als KRIMp – CRIMEa, Nice, Hoppa! Grexit. . Ik vertaalde ze naar het Nederlands - wat een enorme inspanning! - en vice versa. Vier jaar schaafde ik zo aan de eigen ( vertaling van) gedichten, met eindeloos geduld om op een komma te staren en grenzeloos plezier in een nieuwe vondst in een poging tot een veelomvattende interpretatie in de vreemde taal als mijn metaforen in de oorspronkelijke taal daarom vroegen. Dat was soms het Nederlands, soms het Engels. Professionele boekvertalers zagen niets in het project van een auteur in twee talen met haar eigen vertaler. Wel ben ik in dit uitdagende schrijfproces begeleid en gesteund door mijn twee meelezers, een Nederlandse dichter die ook in het Engels schreef, de in Wales wonende Agnes de Graaf. En zoon Ivo die mijn eerste Engelse gedicht meelas voor Het Vredespaleis - het kerstgedicht Curiosity . De gedichten die ik schreef als Peace Poet voor het Vredespaleis, haar interview “The power of poetry’ en het drietalige titelgedicht Nice vormen de kern van de meertalige bundel.”

*)Hanneke Eggels : 'Het oppoetsen van oude schoenen'. In: Filter, vakblad voor vertalen, 2008, jrg.15, nr. 2, p.-67-68

Nederlands in Stockholm!

Fellowship archiefstudie naar Nederlandse kandidaten voor Nobelprijzen literatuur in Stockholm

Bij geen enkele Nederlandse universiteit wordt enig wetenschappelijk onderzoek gedaan in de Nobelarchieven in Stockholm naar de receptie van de door Nederland voorgedragen kandidaten tussen de jaren 1901-1968 in de archieven van de Nobelprijswinnaars Literatuur zonder embargo. Dat is mij tijdens mijn cursusvoorbereiding en - onderzoek tussen 1996-2016) en ad random navraag bij universiteiten gebleken. Dat is in het buitenland wel anders. Als dichter van ‘Bertha’s Bell in GMT’ op de site van het Vredespaleis op 3 juni 2016

https://www.peacepalacelibrary.nl/2016/06/peace-poet-hanneke-eggels-berthas-bell-in-gmt/

participeerde ik bij een symposium over Bertha von Suttne. Hierbij hield een Amerikaanse hoogleraar een overtuigend betoog over haar archiefonderzoek naar Bertha’s uitverkiezing in Stockholm. (Zie foto)

Daarom heb ik sinds een jaar geleden bij de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek, de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en Koninklijke Academie van Wetenschappen aan de bel getrokken en aangedrongen op een wetenschappelijke studie in Stockholm en samen te onderzoeken hoe en op welke manier in deze merkwaardige lacune voorzien kan worden. Ik wilde als fellow onderzoek doen in de archieven van de Nobelprijslaureaten Nederland. Op 1 januari jl. haastte het IVN aan de Stockholmse universiteit een neerlandica aan te stellen (nee, ik ben niet gevraagd ) . Dat liet het IVNbestuur onlangs op de website weten. Ik vraag me natuurlijk af waar haar onderzoek en college over zal gaan!

Mijn format Nobelprijswinnaars voor de Literatuur (cursus 1996-2016) is als I-depot bij het Merkenbureau beschermd en staat in de etalage voor geïnteresseerden.

Nice. grensoverschrijdend en verbindend

Hanneke Eggels laat opnieuw zien - nu in haar negende bundel het tweetalige 'Nice'- hoe poëzie een wereldwijde taal biedt om grote en kleine thema’s aan de kaak te stellen. Hanneke Eggels is een Nederlandse dichter wier werk zich sterk focust op sociale thema’s gerelateerd aan politiek, mensenrechten en vrede. Ze benadrukt daarmee de altijd belangrijke rol van poëzie in de politiek – net als vredesactivisten en bijvoorbeeld ook zanger/tekstschrijver Bob Dylan, Nobelprijslaureaat voor Literatuur in 2016, die de kracht van poëtische taal inzetten als een effectief wapen om hun ideeën van vrijheid aan een wereldpubliek over te brengen.

In 'Nice' staan zeven gedichten van Hanneke Eggels die Het Vredespaleis Den Haag publiceerde samen met het artikel 'The power of poetry', een gesprek over poëzie en politiek.

“Knap om een politieke actualiteit in een poetisch beeld te vatten.” Professor Abram de Swaan over de poetica van Hanneke Eggels.


bij de foto rechts in de hall van het Vredespaleis naast de eerste vrouw als Nobelprijswinnaar voor de Vrede Bertha von Suttners borstbeeld op 17 juni 2016.

Nieuwsbrief van juni van Peace Palace Library

Vijf dichtbundels Hanneke Eggels zijn opgenomen in prestigieuze Peace Palace Library
Het Vredespaleis heeft een vermaarde bibliotheek die wereldwijd bekend staat om haar vooraanstaande collectie op het gebied van internationaal recht en vrede. Men besteedde daar uitgebreid aandacht aan mijn werk met een interview en de publicatie van zeven van mijn gedichten op haar website en een filmopname van mijn gedicht 'Charta'. De Bibliotheek van het Vredespaleis heeft een apart trefwoord voor poëzie, waar in totaal 57 boeken en artikelen onder vallen, variërend van de gedichten van Hugo Grotius (Hugo de Groot) tot het werk van de Radovan Karadzic.

en nu ook werk van mij.

essay over Nobelprijzen Literatuur - Nederlandse literatuur is veel te braaf

tekst

over de auteur

Hanneke Eggels (*Amsterdam, 1946) kreeg haar opleiding aan het Alberdingk Thijm College in Hilversum en de Universiteit van Leiden. Zij volgde als Post-Master de cursus Creatief Schrijven Zelf schrijver worden door Gerard Reve aan de Universiteit Leiden. Zij was docent / gecommitteerde aan het 1e Vrijzinnig Christelijk Lyceum in Den Haag en stampte cursussen Moderne Nederlandse Letterkunde en Nobelprijswinnaars voor Literatuur in openbare bibliotheken uit de grond, ook als docente. Zij heeft een naam opgebouwd als essayist in opinietijdschriften en de landelijke krant NRC Handelsblad. Studenten neerlandistiek vertaalden haar bundel 'Een vrije huid' over mensenrechten in een internationale experimentele online poëzieworkshop aan de universiteiten van Cordoba (Argentinië) en Belgrado (Servië).

Hanneke Eggels heeft twee zonen en vijf kleinkinderen.


internationale orientatie
Argentinie, Universiteit van Cordoba - online literair vertaalteam o.l.v. docent Nicolas Cordoso Vissio (2e van rechts) heeft in het studiejaar 2015-2016 mijn de gedichtenbundel 'Een vrije huid' over mensenrechten in het Spaans vertaald. Ook de afdeling Neerlandistiek aan de universiteit van Belgrado publiceerde in het Servische literaire tijdschrift 'Paukenslag' enkele gedichten uit 'Een vrije huid' in het Servisch. Lees hierover een verslag in mijn blog op de site van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek


worldwidereading freedom for Liu Xiaobo in Nederland

ik was door het Vredespaleis uitgeroepen tot Peace Poet en organiseerde worldwidereading in 2011, 2012 en 2014 in Nederland. Dan droeg ik in Museum van Bommel van Dam in Venlo teksten en gedichten voor van de Chinese dissident en Nobelprijswinnaar voor de Vrede Liu Xiaobo, samen met mijn gedichten over mensenrechten uit de bundels 'Een vrije huid' en 'Charta' die in het museum in het Duits waren geexposeerd. Als PEN-lid draag ik humanistische ideëen uit en ben politiek geëngageerd als een politica zonder partij.


internationaal, prikkelend, innovatief, geleerd

'Mir'- de Russische vertaling van mijn gedichten - werd als ministerieel relatiegeschenk in Moskou en Sint Petersburg tijdens de Days of Dutch Culture in 2003 lovend ontvangen, als zijnde van een eerste levende Nederlandse dichter van wie een bundel in het Russisch werd gepubliceerd. MIR is opgedragen aan maestro Mstislav Rostropovitsj die ik persoonlijk heb gekend.

de Curaçaosche gedichtencyclus 'Bon Bini wordt in de ABC-landen gunstig ontvangen. In 'International PEN magazine' - Context Latin America and the Caraibean' - Vol. 58, nr. 2 (Autumn/Winter 2008) staat een van mijn gedichten - 'Korsou' - in het Spaans.
www.diegopuls.com.ar)

in Canada zond Radio CKCU van de Carleton University 'Literatures in Europe Today' (Episode 10) mijn gedicht 'On the making of a child' uit in een programma met verder twee gedichten van Nobelprijswinnaars C. Milosz en Derek Wallcot, hier te beluisteren als podcast.

in Duitsland exposeerde het Euregiohuis Rijn-Maas-Noord onder het thema Mensenrechten mijn vertaalde gedichten in Moenchengladbach (D) tijdens een cultureel-educatieve tentoonstelling in samenwerking met VWO-scholieren uit Moenchengladbach. Daarvan is een tweetalige bundel verschenen onder de titel 'Charta'. (www.euregio-rmn.eu)