cour de culture

internationaal, prikkelend, innovatief, geleerd, veelzijdig


Cour de Culture is een innovatieve auteursuitgeverij van kosmopolitische meertalige po�zie als print on demand en eboek. Mijn brand is geregistreerd bij het Benelux Merkenbureau voor Intellectueel Eigendom. Als compactuitgever ben ik aangesloten bij het Centraal Boekhuis.

voor een overzicht van mijn fonds en om te bestellen zie ook www.courdeculture.eu


innovatief, internationaal, geleerd, veelzijdig

Bij NEERLANDISTIEK MONDIAAL op 30-31 augustus aan de universiteit Leuven presenteerde ik mijn internationale auteursfonds voor educatieve doeleinden voor docenten Neerlandistiek aan 15.000 studenten over de hele wereld.

Op AMSTERDAMFM RADIO - Paperback - sprak Bert van Galen een uur met mij over mijn gedichten en essays, kortom mijn auteurschap, over mijn culturele onderneming Cour de Culture, Nobelprijzen Literatuur op 10 mei 2018, van 14.00-15.00 uur.


BABYLON - gesprekken over vertaalkwesties en cultuurverschillen

regelmatig nodig ik een vertaler uit om aan de hand van specifieke vertaalkwesties inzicht te geven in cultuurverschillen. Zo spraken Dr. Arie Pos, Dr. Dorothea Franck, de Russische vertaalster Irina Nazarova en Dr. Koushyar Parsi onder meer over het vertalen van mijn poezie en van die van de Portugese Ana Luisa Amaral, Wittgenstein en van beroemde Perzische dichters.

In 1993 bedacht ik nationale gedichtendag naar Brits voorbeeld


prikkelend


Manifestatie Mensenrechtenpoezie bij CHARTA, een tentoonstelling van mijn gedichten over mensenrechten. In Museum van Bommel van Dam, Venlo droeg ik op eigen initiatief gedichten over mensenrechten voor samen met andere dichters. Onder grote belangstelling las ik op 16 maart 2014, een dag na Poetins verovering van de Krim, mijn gedicht 'KRIMp' voor. 'Crimea' staat in het Engels in mijn negende bundel NICE die zojuist is verschenen.


In OBA Live op Radio Amsterdamfm interviewde Fabiola Veerman mij op zaterdag 4 januari 2014 tijdens het programma 'Levensloop' over mijn leven, muziekkeuze en gedichten.

Levensverhalen Amsterdam FM


geleerd


project NOBELPRIJSWINNAARS voor de LITERATUUR - 1996-2015

Mijn NRC-artikel over Nobelprijswinnaars voor de Literatuur met als kop 'Nederlandse literatuur is veel te braaf' werd na 18 jaar studie en 1 week voor de bekendmaking van de nieuwe Nobellaureaat voor Literatuu op 9-10/10/2016 in de prestigieuze landelijke dagbladen NRC Next en NRC Handelsblad gepubliceerd. Een link naar de tekst vind je op de pagina - publicaties).

in SALON PHILO nodig ik af en toe een inspirerende filosoof uit voor een hoger opgeleid publiek dat in filosofie geinteresseerd is:

- Prof.Dr. W.J. van der Dussen een lezing over 'Tijd en Geschiedenis';
- Dr. Dorothea Franck haalde Wittgenstein aan in ' Filosofie zou men eigenlijk moeten dichten';
- Prof.Dr. Guy Widdershoven introduceerde Gadamer;
- Drs. Hanneke Eggels over 'Een scherf van het volmaakte. De queeste van Menno ter Braak',
zie ook: www.mennoterbraak.nl
- Dr. Miriam van Reijen over het landelijke thema 2013 van de Maand van de Filosofie: 'Schuld en boete'