boekdelen

BOEKDELEN -HET ONVERWACHTE SUCCES VAN DE LITERAIRE SALON

als bedenker, organisator en gespreksleider van culturele congressen, cursussen en leeskringen heb ik altijd voor een groot publiek gestaan. Mijn leesbevorderingsprojecten zijn resultaatgericht. Ik bedacht een nationale Gedichtendag, Boekdelen voor leeskringen in de Beurs van Berlage, Broodje Literatuur, Cursussen Moderne Nederlandse Letterkunde in 45 bibliotheken. Ze waren altijd een groot succes. Ook voerde ik openbare gesprekken met vele schrijvers als Adriaan van Dis, Theo van Gogh, Hella Haasse, Frans Thomese, Charlotte Mutsaers, Rutger Kopland, Bernlef, Tim Krabbe en andere collega's.

WETENSCHAP IN OPEN ACCESS
Sinds 2017 schrijf ik maandelijks mijn toegankelijke journaals voor een vast lezers publiek. Ze lenen zich goed voor discussie. Een historisch overzicht vind u door in de marge van deze website de betreffende maand aan te klikken.

In de ZOMERSCHOOL VOOR POEZIE in de Internationale School voor Wijsbegeerte bood ik de po�zieliefhebber enkele jaren lang de gelegenheid in lezingen en workshops om 4 dagen intensief kennis te maken met andere en internationale dichters en hun vertalers.


BROODJE LITERATUUR

Cursus BROODJE LITERATUUR in Reclamebureau FHV/BBDO, Amstelveen 1993.

Gesprek met ADRIAAN VAN DIS. Openbare bibliotheek Buitenveldert in Festige Buitenveldert, 26 september 1991

THEO VAN GOGH in EEN PRETTIG GESPREK MET...Hanneke Eggels in Centrale openbare bibliotheek Leiden, 14 maart 1992.

Gespreksleider/Redactie van het Literaire Salonprogramma's in de Beurs van Berlage i.s.m. Huib Schreurs: o.a. OVER KUNST met uitgever JOHAN POLAK en Prof.Dr. HENK VAN OS, november 1990

CONVERSATIES over poezie

Gesprek met Johan Polak (2x gepubliceerd in De Groene Amsterdammer)
Gesprek met Dick Hillenius (gepubliceerd in ts. Vereniging voor OKW)
Gesprek met Adriaan Morrien (gepubliceerd in Bzzlletin)
Gesprek met Rutger Kopland (idem Bzzlletin)
Gesprek met Astrid Roemer (idem Bzzlletin)
Gesprek met Bernlef (bandopname in bezit Literatuurmuseum)
Gesprek met Fleur Bourgonje (idem Bzzlletin)

Gesprek met CHARLOTTE MUTSAERS. In Centrale openbare bibliotheek Amsterdam, 1994

Gesprek met JOHAN POLAK. In Openbare bibliotheek Leiden, 14 maart 1992

Gesprek met HELGA RUEBSAMEN. In Openbare bibliotheek Scheveningen, 1992.

Gesprek met MARGRIET DE MOOR, Grand Cafe Schlemmer, Den Haag, AKOprijs

VPRO Radio Boeken, gesprek met Josine Meijer over Gerard Reve, 5 december 1989

Gesprek met ADRI VAN DER HEIJDEN. In Societeit Augustinus, Leiden 1986

ARCHIEF DE LITERAIRE SALON IN HET LITERATUURMUSEUM

het Literatuurmuseum in Den Haag bezit sinds 2017 het archief van de door mij in 1988 opgerichte non-profitstichting voor leesbevordering De Literaire Salon. Compleet met docentenlijst en docentenboek voor de cursussen Moderne Nederlandse literatuur in 45 bibliotheken, Broodje Literatuur, nationale gedichtendag, de landdag voor leeskringen Boekdelen in de Beurs van Berlage en andere succesvolle leesbevorderingsprojecten als 'De ideale leeskring', 'De literaire quiz'.


Gesprekken op zondag in het LITERATUURMUSEUM
Ook mijn correspondentie met Nederlandse schrijvers ligt daar in Den Haag waar ik DE SCHRIJVER liet SPREKEN in de zondagmiddaglezingen in het LETTERKUNDIG MUSEUM, Jan Campertstichting en openbare bibliotheken.